Organisaties

Portavida, de Genkse welzijnscampus, biedt een unieke combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en cultuur. Er zijn een kleine 30 organisaties gevestigd die actief zijn op het vlak van welzijn: geestelijke gezondheidszorg, ouderen-, thuis-, pleegzorg, zorg voor personen met een handicap, kinderopvang, …

In totaal werken meer dan 1100 mensen op Portavida, de ‘Poort tot het leven’.

Op de campus vinden ook heel wat samenwerkingen plaats.