Wonen

Vooraan op Portavida staan 6 woonblokken, goed voor 108 woongelegenheden. 66 woongelegenheden zijn sociale koopwoningen, gerealiseerd door Landwaarts. De overige 42 woongelegenheden worden sociale huurwoningen (gerealiseerd door Nieuw Dak), waarvan er 15 zijn voorbehouden voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke beperking, in samenwerking met dienstencentrum ‘t Klavertje. 27 huurwoningen zijn sociale seniorenwoningen met assistentie.Achteraan op Portavida ligt woonzorgcentrum Toermalien. Toermalien is een open (t)huis waar zowel senioren als personen met een bepaalde zorgproblematiek in relatie met de omgeving comfortabel en aangenaam wonen, kwaliteitsvol leven en een beroep kunnen doen op passende zorg. Toermalien biedt plaats aan 264 valide en zorgbehoevende bewoners. Daarnaast zijn er 6 plaatsen kortverblijf verdeeld over de afdelingen.