Toegankelijkheidsverklaring websites

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 september 2019.

Stad Genk wil volledig webtoegankelijk zijn. Dat betekent dat iedereen onze websites en alle bijhorende formulieren, documenten en nieuwsbrieven op een vlotte en gebruiksvriendelijke manier moet kunnen gebruiken. De aanleiding is de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

We nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Bij al onze websites is webtoegankelijkheid een belangrijk onderdeel in de aanbestedingsdossiers, waardoor de webbouwers van in den beginne aandacht besteden aan dit aspect, bijvoorbeeld op vlak van design (kleurcontrast, leesbaar lettertype, enz.)
  • Automatische toegankelijkheidstesten: Wij laten onze websites voortdurend toetsen door een automatische analysestool. Binnen de Afdeling MarCom worden alle inbreuken stelselmatig weggewerkt. Deze tool scant alle pagina’s en controleert de volgende toegankelijkheidsrichtlijnen:
  • Interne controle vóór publicatie: webredacteuren voeren een test op de inhoud voor publicatie en herstellen eventuele fouten.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over webtoegankelijkheid gevolgd.

Stad Genk voldoet aan de toegankelijkheidseisen op niveau AA en blijft voortdurend werken aan de toegankelijkheidsnormen. Er wordt soms verwezen naar externe websites of documenten waarvan we de toegankelijkheid niet kunnen garanderen.

Vragen?

Als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze website of je wil een melding maken van een probleem, stuur een mail naar webmaster@genk.be.