Eerstelijnszone Kemp en Duin

ELZ Kemp en Duin wil bruggen bouwen over disciplines, lijnen, welzijn en zorg heen om op die manier het netwerk te versterken. Eén sterk team met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) als kapitein. De PZON als schakel in het geheel, is in onze visie een vanzelfsprekendheid. Alleen als we van elkaar ten volle begrijpen wat er leeft binnen de eerstelijn, kunnen we gezamenlijke en gedragen beslissingen nemen in de hervorming van die eerstelijn. Samen starten rond de tafel, ieder met zijn achtergrond, kennis en ervaring, biedt ons de kans om zorgprocessen breed te integreren, duurzame projecten op te richten, na te denken over zinvolle gegevensdeling, het zorglandschap te verhelderen en de arbeidsvreugde te bevorderen.

Niet iedereen in onze ELZ krijgt dezelfde kansen. Een goed opgebouwd netwerk is van groot belang om problemen te voorkomen en om ze op te vangen. Sommigen vallen door de mazen van het net. De armoedecijfers liggen binnen onze eerstelijnszone opvallend hoger dan in de rest van Vlaanderen. ELZ Kemp en Duin wil inzetten op de meest kwetsbare groepen binnen onze samenleving, om zo de welzijns- en gezondheidskloof binnen onze regio te verkleinen.

Binnen al onze doelstellingen waken we over het feit dat de PZON mee denkt in de ontwikkeling van het proces. Het is voor ons een evidentie dat de PZON deel uit maakt van het systeem en niet telkens als aparte schakel moet vermeld worden.