Over Portavida

grote weergave ILB Architecten

Portavida, de Genkse welzijnssite, biedt een unieke combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen én cultuur. Op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis - de plek waar veel Genkenaren geboren en verzorgd werden - komen nu diverse facetten van het leven samen.

Portavida heeft een duidelijk doel voor ogen: een site gestoeld op samenwerkingen tussen verschillende organisaties die kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening bieden aan de Genkenaar. Tegelijk wil de site een hefboom zijn voor innovatie in zorg en welzijn. Portavida verbindt niet alleen organisaties, maar zeker ook mensen: senioren, kinderen, personen met een handicap, …

De naam is een samensmelting van het Italiaanse 'porta' en het Spaanse 'vida', wat van Portavida de ‘Poort tot het leven’ maakt.