Over Portavida

grote weergave ILB Architecten

Portavida, de Genkse welzijnssite, biedt een unieke combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken, ontspannen én cultuur. Op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis - de plek waar veel Genkenaren geboren en verzorgd werden - komen nu diverse facetten van het leven samen.

Portavida heeft een duidelijk doel voor ogen: een site gestoeld op samenwerkingen tussen verschillende organisaties die kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening bieden aan de Genkenaar. Tegelijk wil de site een hefboom zijn voor innovatie in zorg en welzijn. Portavida verbindt niet alleen organisaties, maar zeker ook mensen: senioren, kinderen, personen met een handicap, …

De naam is een samensmelting van het Italiaanse 'porta' en het Spaanse 'vida', wat van Portavida de ‘Poort tot het leven’ maakt.

In totaal werken meer dan 1100 mensen op Portavida. Welke organisaties gevestigd zijn op Portavida ontdek je hier.