Veilig Huis Limburg

Binnen Veilig Huis Limburg (vroeger het Family Justice Center) werken politie, justitie en hulpverlening samen onder 1 dak, om intrafamiliaal geweld zo efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken. De partners van Veilig Huis Limburg slaan de handen ineen om in risicovolle situaties informatie te delen, de situatie te overleggen, een hulpverlenend aanbod te doen en de aanpak op elkaar af te stemmen.

Het hoofdkantoor van Veilig Huis Limburg bevindt zich in het provinciehuis in Hasselt en er zijn verschillende antennepunten in Limburg; om cliënten die geconfronteerd worden met intrafamilaal geweld dicht aan huis te ontvangen. Politiezone CARMA heeft een gesprekslocatie op het Sociaal Huis Portavida in Genk. 

Veilig Huis werkt op basis van aanmelding door professionele diensten. Momenteel kunnen gezinnen dus zelf niet rechtstreeks terecht bij Veilig Huis.

Contact

Veilig Huis Limburg

Website
http://www.vlaanderen.be/veilig-huis