GTB Limburg

GTB - het Gespecialiseerd Team Bemiddeling - helpt mensen in kwetsbare situaties, in het bijzonder mensen met een beperking of een gezondheidsprobleem, om werk te vinden en te houden. We ondersteunen ook werkgevers bij de aanwerving en (re)integratie van geschikte medewerkers.

Tewerkstelling is onze focus

Werken betekent zoveel meer dan een inkomen alleen, het geeft zin aan het leven. Voor ons is werken dan ook een uitgelezen manier om te kunnen bijdragen tot de samenleving.
In de eerste plaats zoeken we naar betaald werk op de reguliere, open arbeidsmarkt. Andere opties (sociale economie, arbeidszorg, vrijwilligerswerk) zijn alternatieven mocht dat niet haalbaar zijn. 

Meer info op de website van GTB