Ontwikkelingen Portavida

De welzijnscampus Portavida is nog volop in ontwikkeling. Regelmatig zullen foto's online geplaatst wordt over de stand van zake wat betreft de bouwwerken op Portavida.