Bouwwerken Portavida - Poort tot de Welzijnscampus

In 2005 liet OCMW Genk in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts een studie uitvoeren over de woonbehoeften van de Genkse senioren. Het resultaat – een raming van 375 tot 425 sociale (koop)appartementen voor 55-plussers in het centrum van Genk – was voor het OCMW de aanzet om Landwaarts en Nieuw Dak te vragen om appartementen te bouwen op de site van het voormalige Sint-Jansziekenhuis.

Het project Poort tot de Welzijnscampus omvat 6 woonblokken, goed voor 108 woongelegenheden. Daarvan worden 4 blokken sociale koopwoningen (66 woongelegenheden), gerealiseerd door Landwaarts. De overige 42 woongelegenheden worden sociale huurwoningen, waarvan er 15 zijn voorbehouden voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke beperking, in samenwerking met dienstencentrum ‘t Klavertje. 27 huurwoningen zijn sociale seniorenwoningen met assistentie. Die 42 woongelegenheden zijn verdeeld over 2 woonblokken, gerealiseerd door Nieuw Dak. Op het gelijkvloers zijn er drie ruimtes voorzien voor sociaal-commerciële invulling.

De Poort tot de Welzijnscampus voorziet ook kantoorruimte voor welzijnsorganisaties, met op het gelijkvloers een centraal onthaal voor de hele site.

Een ondergrondse parking voorziet ruimte voor 565 wagens, waarvan een 80-tal gebouwd door Landwaarts en Nieuw Dak voor de appartementen. De overige parkeerplaatsen worden gerealiseerd door het Autonoom Gemeentebedrijf Genk.