Ontmoetingshuis Jongdementie

Met de oprichting van een ontmoetingshuis voor mensen met jongdementie wil Familiehulp – in samenwerking met het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) en vzw Menos – mensen met jongdementie een plaats bieden waar ze samen met lotgenoten een leuke en zinvolle dag kunnen doorbrengen.

De verzorgenden organiseren activiteiten die sterk aanleunen bij de interesses en mogelijkheden van de bezoekers. Ook familieleden en mantelzorgers zijn er welkom voor een kopje koffie, een gezellige babbel of voor tips, advies, vragen en suggesties. Het ZOG zorgt in Toermalien voor een leuke locatie, vzw Menos helpt bij het toeleiden en bekendmaken.