Kruispunt Genk

Kruispunt Genk is een samenwerkingsverband tussen tal van zorg- en welzijnsactoren die actief zijn op Portavida en in de regio in de hulp aan personen met (complexe) psychische zorgvragen.

Het biedt een laagdrempelig, kosteloos onthaal met screening in de vorm van een wekelijkse vrije raadpleging. Een team van specialisten analyseert de zorg- en welzijnsproblemen en leid je naar de juiste hulpverlening.

Het Kruispunt is een belangrijke stap in de richting van een lokaal geïntegreerd zorgaanbod. Hier kunnen zorgvragers op ieder sleutelmoment (niet enkel bij aanvang van zorg) een beroep doen op de meest gepaste ondersteuning.