Kohesi

Kohesi is een samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke
gezondheidszorg en psychosociale revalidatie in Limburg dat zich richt op
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychosociale en/of psychiatrische
ondersteuningsbehoeften.

Welke diensten van Kohesi vind je terug op Portavida:

  • CGG - Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg
  • CAR - Centrum voor Ambulante revalidatie
  • CODIA - Compexe DIagnostiek (Samenwerking tussen CAR en CGG om van elkaars expertise inzake diagnostiek gebruik te kunnen maken)
  • Reval - Revalidatiecentrum voor psycho-sociale problemen

 Meer info op de website van Kohesi