Covida

(momenteel nog niet gehuisvest op de campus - concrete datum nog niet voorzien)

Covida is de nieuwe naam voor Ter Engelen en Tevona.

Covida, waar mensen met een beperking kunnen wonen, werken, leren, genieten, ontspannen, kortom leven.

Covida ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking.
Wij bieden een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven.
De initiatieven van Covida situeren zich in meerdere gemeentes in Midden- en Zuidoost-Limburg.

Meer info op de website van Covida