Vzw Menos

Vzw Menos is een sectoroverschrijdend samenwerkingsverband tussen Portavida Genk, het Wit-Gele Kruis, het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg, de huisartsenvereniging vzw Prometheus, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZC Rekem.

Menos richt zich naar ouderen met (jong)dementie of psychische problemen en hun mantelzorgers.

Het doel van Menos is om deze ouderen zo lang mogelijk te begeleiden in de thuissituatie door de oudere met een psychische kwetsbaarheid of dementie en zijn naaste omgeving de meest aangepaste informatie en zorg te garanderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het doorbreken van het taboe rond jongdementie en het streven naar een meer positieve beeldvorming.

De naam Menos komt uit het Grieks en betekent: geheugen, geest.