Nieuw in Genk: sociale seniorenwoningen met assistentie op Portavida

Gepubliceerd op donderdag 21 januari 2021 11.54 u.
Sociale seniorenwoingen met assistentie op Portavida

Met 27 seniorenwoningen op Portavida wordt voorzien in een bijkomend aanbod aan wonen voor senioren binnen Genk. Het gaat om sociale seniorenwoningen met assistentie, waarbij de woningen worden verhuurd door Nieuw Dak en het OCMW instaat voor het aanbod van assistentie. Op 1 februari gaat de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen in.

In april 2018 werd gestart met de bouw van de Poort tot de Welzijnscampus. Het project omvat een ondergrondse parkeergarage met zo’n 565 parkeerplaatsen, een kantoorgebouw voor welzijnsorganisaties en zes woonblokken, goed voor 108 woongelegenheden. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het woongedeelte. Daarvan zijn 4 blokken sociale koopwoningen (66 woongelegenheden), gerealiseerd door Landwaarts.

De overige 42 woongelegenheden zijn sociale huurwoningen, gerealiseerd door Nieuw Dak.¬†Daarvan zijn er 15 voorbehouden voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of fysieke of neuro-motorische beperking. Die woonvorm kreeg de naam Hogerveld, en is een samenwerking tussen Nieuw Dak en dienstencentrum ’t Klavertje van vzw Stijn.

Individuele woningen met assistentie

27 sociale huurwoningen zijn seniorenwoningen met assistentie. Nieuw Dak staat in voor de verhuur, het OCMW voor het aanbod van assistentie.

Luc Vandeweyer, voorzitter Nieuw Dak: “De inbedding in Portavida maakt dit project zo sterk. De bewoners van een seniorenwoning moeten zo lang mogelijk kwaliteitsvol kunnen wonen. Op deze levendige stadssite zijn alle faciliteiten en dienstverlening vlakbij, en kunnen de bewoners optimaal participeren aan de maatschappij. De combinatie van koop- en huurwoningen biedt een aangename sociale mix en de nabijheid van het stadscentrum en het Molenvijverpark is een grote troef.”

Ria Grondelaers, schepen Sociaal Welzijn: “Met deze sociale woningen ontstaat er een nieuw aanbod voor senioren in Genk. De bewoners leven en wonen zelfstandig, maar kunnen een beroep doen op externe en interne diensten. De woonassistent speelt hierbij een cruciale rol. Die functie wordt opgenomen door twee ergotherapeuten van het OCMW. Zij hebben hun standplaats vlakbij, in het Sociaal Huis Portavida, en zijn hét aanspreekpunt voor de bewoners.¬†Zij informeren, stimuleren de zelfredzaamheid en versterken het sociale netwerk. Zij brengen het integrale aanbod van zorg en ondersteuning binnen het bereik van de bewoners.”

Het optionele aanbod van crisis- en overbruggingszorg maakt dat als er zich een noodsituatie voordoet, de bewoner er zeker van is dat er onmiddellijk de nodige zorg wordt geboden.

De doelgroep van dit sociale woonproject is de Genkse 65-plusser die zelfstandig in Genk wil wonen en die voldoet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning. Die vind je terug op www.nieuwdak.be.

“Met deze nieuwe woonvorm is er nu op Portavida een totaalaanbod voor de Genkse senioren: van zelfstandig wonen tot residentiele opvang en alles ertussen: assistentie, dagzorg en kortverblijf.” besluit schepen Grondelaers.

Einde persbericht

Meer info

Luc Vandeweyer, voorzitter Nieuw Dak

Hilde Adamczak, sitemanager Portavida

Ria Grondelaers, schepen bevoegd voor Sociaal Welzijn