Portavida - eerste organisatie met Carpool Addict Label

Gepubliceerd op maandag 11 maart 2019 11.21 u.

Portavida, de Genkse Welzijnscampus, mag zich sinds kort de allereerste Vlaamse organisatie noemen met een driesterrenlabel van 'Carpool Addict'. Sinds de site, die in volle ontwikkeling is, fors minder parkeerplaatsen telt, maakte ze van de nood een deugd en trekt ze voluit de kaart van de duurzame mobiliteit met carpoolinitiatieven, een pendelfonds waarmee werknemers een e-fiets in bruikleen kunnen krijgen en een standplaats met Cambiowagen.

LABEL MET DRIE STERREN

Het 'Carpool Addict Label' wordt sinds 2017 jaarlijks uitgereikt aan bedrijven en organisaties die inspanningen doen om hun werknemers tot carpoolen aan te zetten. Het is een van oorsprong Franstalig initiatief van de Brusselse organisatie Taxistop. Dit jaar was het eerste jaar dat ook Vlaamse bedrijven en organisaties konden deelnemen. Het doel is om bedrijven die proactief bezig zijn rond carpoolen, in de kijker te zetten.
Portavida diende een dossier is en mag zich zo prompt de allereerste Vlaamse organisatie noemen met een 'Carpool Addict'-label, aldus een trotse Ria Grondelaers: "En we haalden ook meteen drie sterren binnen, het hoogst mogelijke aantal. We hebben vorig jaar dan ook tal van acties gedaan, zoals een carpooldag, een bevraging en een actiedag rond duurzame mobiliteit. Het is mooi te zien hoe we hier op een site met vele partnerorganisaties de krachten rond kunnen bundelen."

RESOLUUT VOOR DUURZAME MOBILITEIT

En met resultaat, want het aandeel carpoolers stijgt, zo toont de bevraging uit augustus 2018 aan: Portavida ging vorig jaar alvast van 1 naar 5 % carpoolers. Dat de site voluit gaat voor duurzame mobiliteit, hoeft niet te verbazen. Ze is immers in volle uitbouw met alleen al op dit moment drie verschillende werven. Die gestage invulling van de beschikbare ruimte maakt dat het aantal voor werknemers beschikbare parkeerplaatsen op de site zelf op een bepaald moment sterk terugliep.
"En dus besloten we van de nood een deugd te maken, en voluit de kaart te trekken van de duurzame mobiliteit", vervolgt schepen Grondelaers. "De allerbelangrijkste 'werf' is die van de gedragsverandering. Door alternatieven aan te bieden, goed te informeren en te enthousiasmeren, stimuleren we onze medewerkers om voor die alternatieven te kiezen. En dat begint stilaan te lukken."

E-FIETSEN EN CAMBIOWAGEN

Zo zijn er voorbehouden plaatsen zonder tijdslimiet op de site zelf voor carpoolers, daar waar niet-carpoolers aangewezen zijn op een parkeerplaats iets verder weg. Maar er gebeurt nog veel meer: zo maakt Portavida gebruik van het Pendelfonds om medewerkers een e-fiets in bruikleen te kunnen aanbieden op voorwaarde dat ze minstens 80 % van hun woonwerkverplaatsingen ermee doen. En tot slot is er op Portavida ook een standplaats met een deelwagen van Cambio, waar alle organisaties op de site gebruik van kunnen maken.

Persbericht HLN