Kruispunt Genk

Kruispunt Genk is een samenwerkingsverband tussen tal van zorg- en welzijnsactoren die actief zijn op Portavida en in de regio in de hulp aan personen met (complexe) psychische zorgvragen. Het biedt een laagdrempelig, kosteloos onthaal met screening en vraagverheldering in de vorm van een wekelijkse vrije raadpleging. Er wordt vraaggestuurd gewerkt en gezocht naar oplossingen op maat. De burger wordt steeds mee betrokken in het beslissingsproces en verlaat het Kruispunt met een perspectief op (best) passende zorg.

Het Kruispunt wordt bemand door een multidisciplinair en intersectoraal samengesteld team van specialisten die zorg- en welzijnsproblemen analyseren en naar de juiste hulp leiden. Dit zijn strategische verbindingsfiguren die mandaat krijgen vanuit de eigen organisatie en vanuit het netwerk om zo snel tot gedragen beslissingen te komen. Ze hebben voeling met lokale noden en zicht op de mogelijkheden in de regio.

Het Kruispunt is een belangrijke stap in de richting van een lokaal ge├»ntegreerd zorgaanbod. Het is geënt op nieuwe waarden: vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid, verbinding, diversiteit, kwaliteit, duurzaamheid en leren. In het Kruispunt willen we bouwen aan een innovatief zorgsysteem met voldoende doorstroom en flexibiliteit, waar zorgvragers op ieder sleutelmoment (niet enkel bij

aanvang van zorg) een beroep kunnen doen op de meest gepaste ondersteuning.