IN-Z en Covida geven Portavida mee vorm

Gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021 8.04 u.
Het ruime aanbod van zorgverlening en diensten op Portavida kent opnieuw uitbreiding met de komst van Covida en IN-Z. Dat brengt het aantal organisaties op 27, goed voor 1 174 medewerkers die hier werken rond zorg en welzijn. De site krijgt nu ook een centraal infopunt dat bemand wordt door doelgroepmedewerkers van vzw IN-Z in het kader van lokale diensteneconomie.

Op de plek waar het voormalige Sint-Jansziekenhuis heeft gestaan, bevindt zich nu de Poort tot de Welzijnscampus, een gezamenlijke realisatie van Landwaarts, Nieuw Dak, het AGB en het OCMW. Het project omvat een ondergrondse parkeergarage met zo’n 565 plaatsen, een kantoorgebouw voor welzijnsorganisaties en zes woonblokken, met een mix van 108 sociale koop- en huurwoningen, met op de benedenverdieping ruimte voor sociaal-commerciële invulling. Binnen dit project is het OCMW eigenaar van het kantoorgebouw. Het stelt de ruimtes via verkoop en verhuur ter beschikking van organisaties die passen binnen de filosofie en doelstellingen van de welzijnssite.┬áRia Grondelaers, schepen van Sociaal welzijn: “Met de recente omgevingsaanleg en de oplevering van het project Poort tot de Welzijnscampus, heeft Portavida voor het grootste deel vorm gekregen. Binnen de Poort tot de Welzijnscampus krijgt nu ook het kantoorgebouw invulling.” De gelijkvloerse verdieping omvat het dagactiviteitencentrum van Covida en het infopunt Portavida, het onthaal van de site. De eerste en tweede verdieping worden ingenomen door vzw IN-Z en haar zusteronderneming Poetskracht. De derde en vierde verdieping zijn bestemd voor Covida.

Doelgroepmedewerkers wijzen de weg

“Het infopunt Portavida is complementair aan de onthaalfuncties bij de organisaties op de site. Hier willen we de bezoekers van Portavida een warm onthaal bieden en hen persoonlijk wegwijs maken. De centrale ligging is hier ideaal voor. Voor die onthaalfunctie doen we een beroep op doelgroepmedewerkers van vzw IN-Z in het kader van lokale diensteneconomie. We bieden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een inschakelingstraject van 5 jaar aan, wat hun kansen op werk in de reguliere sector verhoogt.”
Ruth Claes, algemeen directeur vzw IN-Z: “Die medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt van de sitebezoekers die op zoek zijn naar een organisatie of een bepaald zorgaanbod. Ze maken hen wegwijs met plannetjes en begeleiden kwetsbare bezoekers. Ze hebben kennis van het zorg- en welzijnsaanbod op de site, zodat ze gericht kunnen doorverwijzen naar de verschillende organisaties. Omdat we zelf onze kantoren in dit gebouw hebben, kunnen we instaan voor een optimale begeleiding en opleiding.” De samenwerking tussen het OCMW en vzw IN-Z is gegoten in een overeenkomst die ingaat vanaf 1 april 2021.
Vzw IN-Z is een sociale onderneming die duizend tweehonderd werknemers, in hoofdzaak vrouwen, een duurzame baan biedt in de domeinen seniorenzorg, huishoudhulp, de ondersteuning van kwetsbare jonge gezinnen en toeristisch onthaal. Uit deze werking puurt zij ook een hoge kunde op het vlak van begeleiding en training, waardoor ze ook optreedt als een veelgevraagde partner van VDAB en lokale werkgevers. Poetskracht is een jong schoonmaakbedrijf waarmee IN-Z de brug heeft gelegd naar de reguliere schoonmaaksector. Werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden daarin een plek

Dagcentrum en administratie van Covida

Ook Covida heeft voortaan een plek in het kantoorgebouw. Het biedt zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Ann Willen, algemeen directeur Covida: “Covida werkt met 870 medewerkers voor zo’n 1 100 cliënten en bestrijkt een groot gedeelte van Limburg met lokale initiatieven. Vanaf april 2021 zitten niet alleen al onze administratieve diensten op Portavida, ook de dienst DIB Sherpa (Dienst Individuele Begeleiding) van Genk krijgt er een plek.” Covida zal naast de aankoop van de twee bovenste verdiepingen in het kantoorgebouw een gedeelte van het gelijkvloers huren. “Hier is plaats voor een kleinschalig dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Een 15-tal cliënten zullen elke dag in een atelier werken waar ze aan de slag gaan met een keramiekoven. De producten die ze maken, zullen te koop zijn in een winkel op het gelijkvloers die door hen beheerd wordt, en die heel toepasselijk de naam ‘de winkel’ meekreeg.

Sociaal-commerciële ruimtes

Op de benedenverdieping van de woonblokken vooraan op de site, bevinden zich drie ruimtes voor sociaal-commerciële invulling - denk hierbij aan een schoonheidsspecialist of een buurtwinkel. Een eerste ruimte wordt weldra ingenomen door Mensura, Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor de twee andere is het OCMW nog op zoek naar een huurder. Belangrijkste voorwaarden zijn dat de invulling woonondersteunend is en passend in de doelstellingen van Portavida.