Family Justice Center

Binnen het Family Justice Center (FJC) Limburg werken politie, justitie en hulpverlening samen onder één dak, om intrafamiliaal geweld zo efficiënt en effectief mogelijk aan te pakken. De FJC-partners slaan de handen ineen om in risicovolle situaties informatie te delen, de situatie te overleggen, een hulpverlenend aanbod te doen en de aanpak op elkaar af te stemmen. Het FJC heeft locaties in Genk (Portavida) en Hasselt (Welzijnscampus), en is momenteel actief binnen de politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad.

Contact

FJC Limburg

Website
http://www.fjclimburg.be