Help, stijgende energieprijzen. Welke ondersteuning kan je krijgen?

Gepubliceerd op vrijdag 2 september 2022 9.44 u.
De energieprijzen blijven hoog en dat zorgt voor heel wat ongerustheid met de winter voor deur. Gelukkig kan je een beroep doen op een aantal financiële steunmaatregelen en op diensten zodat je de kosten kan drukken. We zetten ze even op een rij.

VOOR IEDEREEN

1. Eénmalige toelage voor huisbrandolie of propaangas voor je brandstoftank

Gezinnen die huisbrandolie of propaan in bulk aankopen voor de verwarming van hun woning kunnen via de federale overheid een toelage van 225 euro krijgen. Je ontvangt van je leverancier een betalingsbewijs waarmee je de premie online kan aanvragen via de website van de federale overheid. Je aankoop moet gebeuren voor 31 december 2022. Voorlopig is er nog geen verlenging van deze maatregel gemeld.

Aanvragen 

2. Tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit

Het btw-tarief op leveringen van elektriciteit, gas en warmte is aangepast naar 6% in plaats van 21%. De verlaging was eerst toegekend tot eind september maar is verlengd tot het einde van 2022. Dit zal je merken aan je jaarlijkse afrekening.

3. Laat je verbruik onderzoeken aan huis

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning. Je krijgt o.a. tips over de verwarming, de verlichting of je huishoudtoestellen en uiteraard hoe je ermee kan besparen. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Je kan hetzelfde doen voor je waterverbruik. Ook hier komt iemand aan huis om je waterverbruik te evalueren en je tips te geven. En ook dit is voor bepaalde doelgroepen gratis.

Energiescan aanvragen

Waterscan aanvragen

Heb je vragen over energie, de energiescan of andere maatregelen voor je woning? Dan kan je ook terecht aan het woon- en energieloket in het stadhuis van Genk, Stadsplein 1.

VOOR WIE GEEN SOCIAAL TARIEF HEEFT maar toch een begrensd (laag) inkomen heeft, of een bepaalde graad van invaliditeit, ... 

1. Nieuwe Genkse energiepremies

Voor mensen zonder bescherming van het sociaal tarief en een laag inkomen zijn er twee nieuwe Genkse energiepremies van toepassing:
- een jaarlijkse energiepremie van 210 euro voor het dagelijks elektriciteitsverbruik;
- een jaarlijkse premie van 210 euro voor verwarmingskosten via bronnen als elektriciteit, aardgas, pellets, mazout, …

Deze aanvragen lopen via de maatschappelijk werker van het Sociaal Huis Portavida. Deze toekenning gebeurt op basis van het inkomen. Je maakt hiervoor een afspraak met het Sociaal Huis Portavida via T 089 65 57 00.

Ben je cliënt bij Sociaal Huis Portavida? Dan kan je sowieso terecht op de zitdagen van het Energiehuis voor specifieke vragen rond je energiefactuur, - contracten, sociale tarieven. De eerstvolgende dagen zijn: 22/9, 20/10, 17/11 en 8/12, telkens van 13.30-16.30 uur

Lees meer

2. Sociaal verwarmingsfonds

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Denk aan een begrensd loon of een graad van invaliditeit. Het fonds komt niet tussen in de kosten van de elektriciteitsfactuur of stadsgas maar wel in de aankoop voor petroleum en gas in bulk of verwarmingsvloeistof gekocht aan de pomp. Meer over de voorwaarden krijg je in het Sociaal Huis Portavida of lees meer op de website van het verwarmingsfonds.

Lees meer

VOOR WIE HET SOCIAAL TARIEF HEEFT

Fluvius voorziet een kortingsbon voor de aankoop van energiezuinige toestellen voor gezinnen met recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. De korting bedraagt 250 euro bij de aankoop van je nieuwe energiezuinige toestellen zoals wasmachine, droogkast, koelkast of diepvries.

Meer info en aanvragen