Opbreken oud wegdek Portavida: asbesthoudende deeltjes gevonden

Gepubliceerd op donderdag 23 april 2020 19.40 u.

Opbreken oud wegdek Portavida: asbesthoudende deeltjes gevonden

Geen gezondheidsrisico voor omwonenden / werknemers; veiligheidsplan voor opbraak in de maak

De omgevingswerken op Portavida zijn in volle gang. Deze zijn nu in de fase dat het bestaande oude wegdek wordt opgebroken. Bij een standaardcontrole van de samenstelling van het wegdek via staalname, werden indicaties van asbestdeeltjes aangetroffen. Het gaat om de strook vanaf het gebouw LITP/Familiehulp, via de rotonde naar woonzorgcentrum Toermalien. Via verdere staalnames over het hele stuk weg zal de situatie nu verder in kaart worden gebracht, zodat de asbesthoudende delen onder toezicht van een gespecialiseerde firma veilig verwijderd kunnen worden. Gezien de opbreekwerken in deze zone nog niet gestart zijn, is er momenteel geen gezondheidsrisico voor de werknemers van de site en omwonenden.

Portavida is in volle uitbouw en zal transformeren tot een aangename groene parksite voor werknemers, bezoekers en bewoners. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan onder meer het project ‘Poort tot de Welzijnscampus’, een partnerschap van Landwaarts, Nieuw Dak, OCMW en AGB Genk. De omgevingsaanleg maakt onderdeel uit van dit project en is in volle gang. In het kader van die werken zou de aannemer kortelings starten met het opbreken van de oude verbindingswegen op de site. Tijdens de voorbereiding van die werken zijn bij een staalname indicaties van asbestdeeltjes gevonden.

Wat betekent dit concreet op dit moment voor mensen die werken op / wonen op of in de onmiddellijke omgeving van Portavida?

We begrijpen dat het aantreffen van asbest voor ongerustheid kan zorgen. Echter, experts in de materie van de bevoegde firma geven aan dat er op dit moment geen gezondheidsrisico is, omdat er nog niet is gestart met het opbreken. Stalen nemen alvorens te beginnen is net een maatregel die ervoor dient om dit soort risico’s te kunnen inschatten vóórdat men begint te werken. De weg kan dan ook gewoon openblijven en kan verder zonder risico gebruikt worden om zich te verplaatsen over de site te voet, met de fiets of met de auto.

In de wegen die eerder al zijn opgebroken – hoofdzakelijk rond het gebouw Sociaal Huis Portavida – zijn geen sporen van asbest gevonden. Dat hebben de bodemanalyses aangetoond. Ook aan deze werken was dus geen risico verbonden.

Welke stappen gaan verder genomen worden?

  • Om precies af te bakenen waar de asbestdeeltjes zich bevinden neemt de firma op dit moment bijkomende stalen op meerdere plaatsen over het hele stuk wegdek tussen LITP / Familiehulp en Toermalien. Deze stalen worden vervolgens geanalyseerd in een labo.
  • Op basis van de uitslag zal de aannemer de komende weken een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken. Op basis daarvan en onder permanent toezicht van Antea zullen de asbesthoudende delen verwijderd worden. In het belang van de gezondheid en de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en buurtbewoners van Portavida worden hierbij alle wettelijke verplichtingen strikt gevolgd.

Deze situatie heeft mogelijk een invloed op de timing van de werken, maar dat nemen we er uiteraard graag bij: de veiligheid en de gezondheid primeert boven alles, dat beseft iedereen in deze periode meer dan ooit.